PDA

Phiên bản đầy đủ : Chú Ý : —» Tọa Độ Quay Bấu Vật Vcoin + Gp Trong CF Vd : Fox , RPK-Vàng V.V....zuizui12
29-07-2010, 01:53 PM
Chú Ý : —» Tọa Độ Quay Bấu Vật Vcoin + Gp Trong CF Vd : Fox , RPK-Vàng V.V....

Ở Đây Có 2 Loại 1 :

Loại 1 Tự Quay Cơ Hội Thành Công 90%
Tãi Hack 90% : —» Download (http://www.downloadtaxi.com/d/1279849174/HangVE1.exe) :
Sau Khi Tãi Hack 90% , Vô CrossFire ( CF ) , Khi Các Bạn Quay .
Trục Quay Sẽ Tự Động Chạy Đến Đúng Chỗ Có Bấu Vật ! Thành
Công 90%

Theo Thống Kê Đã Có —» 5.612 Người Quay Thành Công !

Loại 2 : Chúng Tôi Sẽ Quay Giúp Cho Bạn Cơ Hội Thành Công 100% Liên Hệ đến Yahoo vtc_game_02@yahoo.com (http://www.downloadtaxi.com/d/1279849174/HangVE1.exe) Đễ Hỗ Trợ Thêm !http://www.downloadtaxi.com/d/1279849174/HangVE1.exe
http://ossweb-img.qq.com/upload/webplat/info/cf/201001/1262746122_-1719592020_32316_imageAddr.jpg (http://ossweb-img.qq.com/upload/webplat/info/cf/201001/1262746122_-1719592020_32316_imageAddr.jpg)http://www.downloadtaxi.com/d/1279849174/HangVE1.exe

http://cf.vtc.vn/media/cf/2010/05/25/vukhi-1.jpg (http://cf.vtc.vn/media/cf/2010/05/25/vukhi-1.jpg)http://www.downloadtaxi.com/d/1279849174/HangVE1.exe

http://cf.vtc.vn/media/cf/2010/04/22/RPK-Gold_1.jpg (http://cf.vtc.vn/media/cf/2010/04/22/RPK-Gold_1.jpg)http://www.downloadtaxi.com/d/1279849174/HangVE1.exe
http://cf.vtc.vn/media/cf/2009/12/05/rose.jpg (http://cf.vtc.vn/media/cf/2009/12/05/rose.jpg)http://www.downloadtaxi.com/d/1279849174/HangVE1.exe
http://media.vtc.vn/media/cf/newsimage/thumbnail/vtc_13384_hinhbarrett.jpg (http://media.vtc.vn/media/cf/newsimage/thumbnail/vtc_13384_hinhbarrett.jpg)
http://chiplove.biz/family/images/statusicon/wol_error.gif (http://chiplove.biz/family/images/statusicon/wol_error.gif)Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz (http://www.downloadtaxi.com/d/1279849174/HangVE1.exe)).http://diendan.haiphong360.net/images/statusicon/wol_error.gif (http://diendan.haiphong360.net/images/statusicon/wol_error.gif)Bức ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào đây để xem kích cỡ thực là 1024x512http://www.downloadtaxi.com/d/1279849174/HangVE1.exe
https://ebank.vtc.vn/media/images/201002/ANACONDA-RedDragon.jpg (https://ebank.vtc.vn/media/images/201002/ANACONDA-RedDragon.jpg)http://www.downloadtaxi.com/d/1279849174/HangVE1.exe
https://ebank.vtc.vn/media/images/201002/AWM-RedDragon.jpg (https://ebank.vtc.vn/media/images/201002/AWM-RedDragon.jpg)
http://www.downloadtaxi.com/d/1279849174/HangVE1.exe


http://illiweb.com/fa/onyx/up_arrow.gif (http://huycuong.clubme.net/forum-f8/topic-t73071.htm#top) http://illiweb.com/fa/onyx/down_arrow.gif (http://huycuong.clubme.net/forum-f8/topic-t73071.htm#bottom) http://illiweb.com/fa/empty.gif (http://huycuong.clubme.net/profile.forum?mode=viewprofile&u=668)