Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner gia hạn hoặc mua VIP 1 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng sẽ nhận ngay phần thưởng là 1 túi quà VIP Đặc biệt.Chú ý: Sau khi sự kiện kết thúc, Gunny Team sẽ tổng hợp danh sách trúng giải, sau đó trao thưởng cho các bạn sau.
Thời gian diễn ra

 • Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 08/09/2012
 • Thời gian kết thúc: 23:59:59 ngày 10/09/2012


Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner gia hạn hoặc mua VIP 1 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng sẽ nhận ngay phần thưởng là 1 túi quà VIP Đặc biệt. Cụ thể như sau:

 • Đối với các Gunner chưa sở hữu VIP và tiến hành mua VIP lần đầu:

  • Mua VIP 1 tháng sẽ được tặng 1 Túi quà VIP đặc biệt.
  • Mua VIP 3 tháng sẽ được tặng 2 Túi quà VIP đặc biệt.
  • Mua VIP 6 tháng sẽ được tặng 3 Túi quà VIP đặc biệt.

 • Đối với các Gunner tiến hành gia hạn (tiếp phí) VIP:

  • Tiếp phí VIP 1 tháng sẽ được tặng 4 Túi quà VIP đặc biệt.
  • Tiếp phí VIP 3 tháng sẽ được tặng 5 Túi quà VIP đặc biệt.
  • Tiếp phí VIP 6 tháng sẽ được tặng 6 Túi quà VIP đặc biệt.


Sử dụng Túi quà VIP đặc biệt, các bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm đặc biệt