Tại sao pháp luật vừa mang tính giai cấp vừa mang tính xã hội?xin anh (chị) vui lòng giúp em giải đáp câu hỏi này. em chân thành cảm ơn!