Vẽ một bông hoa đơn giản

Trước tiên, dùng Polygon Tool vẽ một hình đa giác (ở đây mình cho 12 cánh)

Sau đó dùng Shape Tool + phím Ctrl chọn 1 nốt và kéo vào phía trong, ta được hình sau:

Chọn tất cả các điểm và bấm vào Convert Line to Curve

Dùng Shape Tool chỉnh vào nút trên cùng (hoặc bất cứ nút nào) ta sẽ có:

Nghịch một chút với màu sắc nhé - Copy thêm một đối tượng, thu nhỏ cho đồng tâm và cho màu vào như sau:

Blend lại (cho khoảng 50 bước)

Bấm vào Counter Clockwise Path

Lưu ý: Với Shape Tool bạn có thế xoay các nút để có nhiều hình khác nữa

View more latest threads same category:</br>